SÖZLEŞMELİ PERSONEL İSTİHDAMINA İLİŞKİN İSTİŞARE TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

06 Mart 2019 Çarşamba, 20:18

02/07/2018 tarihli 703 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek 26 ncı ve ek 27 nci maddelerle, teşkilatlanmalarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde bu yönde yetki bulunan kamu kurum ve kuruluşlarında idari hizmet sözleşmeli personel çalıştırılabilmesi imkanı getirilmiş, bu kapsamda istihdam edileceklere dair hususların Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınarak kurumlarca çıkarılacak yönetmelikle belirleneceği ifade edilmiştir.

28/12/2018 tarihli ve 30639 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 25 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin birinci maddesinin birinci fıkrasında ise; “27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 23 üncü, ek 24 üncü, ek 26 ncı, ek 27 nci ve ek 28 inci maddelerinde öngörülen yönetmeliklerin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 6 ay içerisinde yayımlanacağı” hükme bağlanmıştır.

Bu bağlamda, bahse konu mevzuat çalışmalarına ilişkin olarak uygulama birliğinin sağlanması, bilgilendirme ve istişarelerde bulunmak amacıyla kamu kurumlarımızın temsilcileriyle Başkanlığımız koordinasyonunda bir toplantı gerçekleştirilmiştir.


Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir